Положення

Положення про адміністративну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про відділення

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про методичний кабінет

Положення про бібліотеку

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти

Положення про підвищення кваліфікації пед. працівників

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПО РОБОТІ ЗІ СЛУХАЧАМИ ТА СТУДЕНТАМИ ІЗ ЧИСЛА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність

Положення про сайт

Положення про систему забезпечення

Положення про циклові комісії 

Положення про адміністративно-господарський підрозділ

Положення про атестацію кабінетів

Положення про навчально-виробничі майстерні

Положення про навчально-методичний комплекс

Положення про методичну розробку

Положення про проведення практичного заняття

Положення про проведення лабораторного заняття

Положення про контроль поточний і підсумковий

Положення про комплексну контрольну роботу

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про практику

Поширити новину в cоц.мережах