Виховна робота

      У Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну   майбутнім фахівцям надаються  не лише знання, уміння та навички, а також забезпечується їх культурний  та духовний розвиток,  прищеплюються та виховуються  найкращі людські  цінності. 

    Виховна робота у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну здійснюється на засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності в самостійному житті.

   Так, у зв’язку з цим  для досягнення поставленої мети педагогічний та студентський колективи  проводять плідно і корисно свою роботу, приймають активну участь у ряді необхідних заходів, які не лише збагачують знання, інтелект, а й приносять користь своєму навчальному закладу, державі.

     Першочерговими завданнями педагогічного  колективу  є  профорієнтаційна робота у школах міста та Київської області,   участь у спеціалізованих виставках, проведення  виховних  годин, тематичних вечорів, семінарів,  бесід, круглих столів, зустрічей з представниками різних громадських установ та організацій; святкування визначних  подій; підтримання зв’язків з Холдинговою компанією «Київміськбуд», профільними навчальними закладами, Українською державною будівельною корпорацією

«Укрбуд»,запрошення на навчання іноземних студентів, з метою зміцнення міжнародних відносин  з різними державами світу.

     Спільно з цикловими  комісіями коледжу ,  відзначаться ювілейні дати подій Великої Вітчизняної війни,  здійснюються  екскурсії до Академії Міністерства Оборони України; Лютіжського плацдарму, музею Великої Вітчизняної війни. Проводиться пошукова  робота , яка висвітлюється у пресі та тематичних стендах коледжу.

     Завдяки плідній сумісній роботі колективу, класних керівників, студентів відбуваються зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій, відвідуються паради  та святкові заходи.

     Класні керівники навчальних груп постійно проводять роботу з національно-патріотичного, інтелектуально-духовного морального, громадсько-правового, естетичного, екологічного,  трудового, фізичного   виховання та прищеплюються традиції утвердження здорового способу життя; здійснюють  рейди  перевірки  студентів, які проживають у гуртожитку, контролюють  відвідування, успішність навчання, проводять  батьківські  збори, ведуть індивідуальну роботу з студентами, які потребують особливої уваги. Проводяться виховні години: «Символи моєї Батьківщини», «Звучи прекрасна, рідна мово!», «Шкідливі звички та запобігання їм», «Особливості відповідальності неповнолітніх»,  «Культура поведінки», «Ми діти однієї планети», «Мово моя, калинова», «Професія – запорука твого успіху», «Праця стверджує людину», «Глобальні проблеми сучасності і України», «Ми – за здоровий спосіб життя», «Міцна сім’я – міцна держава», «Конституційні права та обов’язки», «Самоврядування у навчальному закладі» та ін. 

     Важливим напрямком виховної роботи є організація роботи Молодіжної студентської ради коледжу та  студентського самоврядування гуртожитку, які допомагають організації громадської роботи навчального закладу.

 Члени студентського  самоврядування підтримують правила внутрішнього розпорядку, проводять рейди санітарного стану, організовують конкурси-огляди на кращу кімнату, виховують у студентів почуття відповідальності за збереження державного майна. Радою самоврядування гуртожитку організовуються  суботники, волонтерські походи. З метою організації дозвілля студентів у гуртожитку проводяться вечори відпочинку та дискотеки. Студенти разом з соціальними службами  приймають участь у акціях присвячених дню боротьби зі СНІДОМ, відвіду Будинки людей похилого віку, дитячі будинки.

     У навчальному закладі  ведеться пропаганда здорового способу життя спрямована на боротьбу з шкідливими звичками  шляхом залучення якомога більшої кількості студентів до участі в спортивних секціях, гуртках. Досягнення  студентів-спортсменів є прикладом для  їх однолітків.

Студенти залучені до роботи в гуртках художньої самодіяльності . Проводяться  різноманітні заходи та свята : «Для Вас, освітяни!», «Шануймо жінку!», «Міс-коледж», «КВК», театралізовані постановки « Ніхто не забутий, ніщо не забуто !» та ін. Активною є  участь у міських оглядах-конкурсах танців, сучасної української пісні,  фестивалях серед  студентів ВНЗ III р. акр. , де  займаємо  IIII місця.

З особливою увагою відносимось до  студентів пільгових категорій – сиріт, позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів, де до роботи з ними долучаються  психологи, соціальні працівники, класні керівники, вихователі, які сприяють динамічній адаптації у студентському середовищі. 

Виховна робота є невід’ємною складовою частиною навчального процесу у нашому коледжі, адже відомо, що добрі успіхи в навчанні забезпечуються  лише  у спільній взаємодії   педагогів, вихователів , батьків та студентів. 

Ми разом вічні цінності обстоїмо,

 І успіхи поділимо на всіх,

 Бо спільною пов’язані метою ми – створити коледж завтрашніх часів.

Поширити новину в cоц.мережах