Електронна подача заяв на вступ на основі базової загальної середньої освіти – після 9 класу

Крок 1 Завантажити заяву відповідної освітньо-професійної програми
Архітектурне проектування та внутрішній інтер`єр
Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції
Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання
Бухгалтерський облік
Фінанси і кредит
Оціночна діяльність
Організація виробництва
Зелене будівництво і садово-паркове господарство
Виготовлення будівельних деталей і конструкцій

Крок 2 Заповнення бланку заяви

У графі:

 • «вступника» написати повністю своє прізвище, ім’я та по батькові в Родовому відмінку однини;
 • «Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)» поставити в квадратику відмітку;
 • «Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти: ніколи не здобувався» після слів «ніколи не здобувався» у квадратику поставити відмітку;
 • «Закінчив(ла)» вписати згідно з свідоцтвом про закінчення школи, яку школу і коли закінчили;
 • «Іноземна мова, яку вивчав(ла)» написати яку мову вивчали;
 • «Середній бал додатка до свідоцтва» самостійно порахувати свій середній бал згідно з додатком свідоцтва, але без врахування предметів, з яких у Вас записано «звільнений від ДПА» (суму балів треба поділити на їх кількість і записати число з точністю до однієї десятої, наприклад 170/20=8,5);
 • «Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття освіти: користуюсь; не користуюсь», якщо маєте підстави, поставте у відповідному квадраті відмітку;
 • «Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь; не користуюсь», якщо маєте підстави, поставте у відповідному квадраті відмітку;
 • «Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув базову загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території сіл, у рік вступу: так; ні», якщо Ви зареєстровані у селі і в 2020 році закінчили школу в селі, то поставте відмітку біля слова «так»;
 • «Громадянство: Україна» після слова «Україна» в квадратику поставте відмітку;
 • «Дата і місце народження» впишіть дані за зразком. Якщо Ви народжені в селі ,то вкажіть назву села, вулицю (якщо є), номер будинку, район та область;
 • «Місце проживання» заповніть за зразком;
 • «Додаткова інформація» вкажіть номер телефону батьків.

Поставте дату за зразком, вказавши день, коли Ви заповнюєте документи для подачі онлайн (підпис поставите, коли прийдете складати перший вступний іспит)

Крок 3 Надсилання документів до приймальної комісії коледжу

До заяви вступник також надсилає сканкопії документів (свідоцтво про освіту на основі базової загальної середньої освіти та додаток, медичну довідку для вступу форми 0-86о, ID-картку (паспорт), номер картки платника податку та якщо вступник, зареєстрований та закінчив заклад освіти в селі, довідку додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207 для можливості нарахування сільського коефіцієнта.

Заповнену заяву (разом з переліком документів) надіслати на електронну пошту vstupkkbad@gmail.com в темі листа вказати Прізвище та ім’я вступника та очікувати відповіді, що Ваші документи прийняті і опрацьовані.

Поширити новину в cоц.мережах

Залишити відповідь